Priprema za veliki odmor… i školu

Priprema za veliki odmor i školu

Veliki je dan kada dete kreće u školu i dugačka je godina koja ima za cilj da se dete za školu pripremi i zainteresuje. Predškolski program ne priprema za natprosečnost, takmičenja, ostvarivanja zamišljenih ambicija rodbine. Ta godina ne sme biti prostor za takmičenje među decom, a još manje između roditelja i vrtića sa različitim programima. […]