Defektolog Rada Crnojački

Defektolog Rada Crnojački Novi Sad

RADA CRNOJAČKI

„Iznad svega, pre svega i uprkos svemu, UŽIVAJTE U RODITELJSTVU!“

Diplomirani defektolog i magistar defektoloških nauka

Mr Radmila Crnojački poseduje akademska zvanja diplomiranog defektologa i diplomiranog specijalnog pedagoga, sa naučnim stepenom magistra defektoloških nauka – naučno područje oligofrenologija.

Ima 33 godine radnog staža stečenih u ŠOSO „Milan Petrović“ i Domu za decu i omladinu „Veternik“ na poslovima defektologa u individualnoj nastavi, razrednoj i predmetnoj nastavi, defektologa-vaspitača u grupi za dijagnostiku, u grupi odraslih lica i grupi telesno-invalidnih lica. Radila je sa decom i omladinom sa intelektualnom ometenošću, sa motoričkim smetnjama, sa vizuelnim oštećenjima, sa smetnjama iz autističkog spektra, sa decom tipične populacije sa specifičnim smetnjama u učenju i ponašanju, različitog uzrasta: od ranih tretmana do rada u segmentu zbrinjavanja odraslih lica.