PSIHOLOŠKO - PEDAGOŠKA OBUKA ZA TRENERE I PREDAVAČE

Obuka koja ima za cilj da trenere i predavače upozna sa primenjivim znanjima iz oblasti psihologije i pedagogije, a koja mogu da usavrše njihov lični razvoj kao profesionalaca, a samim tim i njihovu uspešnost u radu.

Potreba za psihološko – pedagoškom obukom za trenere i predavače uočena je tokom višegodišnje analize problema sa kojima se treneri i predavači susreću u radu.

Razvojni centar za decu i odrasle “Faktor”- prijatelj razvoja.

CILJ OBUKE

Cilj obuke je savladavanje psihološko-pedagoških znanja, koja mogu da olakšaju i značajno poboljšaju kvalitet rada i odnosa sa decom, omladinom i njihovim roditeljima.

KOME JE OBUKA NAMENJENA

Obuka je namenjena svim odraslim osobama koje rade sa decom i mladima, kao što su treneri, vaspitači, nastavnici, animatori…) na razvoju određenih veština.

TEMATSKE CELINE OBUHVAĆENE OBUKOM

  • Ključni aspekti psihološkog treninga
  • Veštine komunikacije
  • Postignuće i uticaj na unutrašnju motivaciju

TRAJANJE OBUKE I PLAN REALIZACIJE SUSRETA

Obuka je jednodnevna, u trajanju od 7 časova (9:00 -16:00 h).

NAČIN RADA

Obuka se sprovodi u grupi do 10 učesnika.

Program je podeljen na tri tematske celine, koje se obrađuju interaktivno uz upoznavanje sa osnovnim potrebnim teorijskim smernicama.

PREDAVAČI – VODITELJI OBUKE

Dr Tatjana Krstić – doktor psiholoških nauka

Snežana Golić – pedagog i osnivač razvojnog centra “Faktor”

Dr Borka Malčić (rodj.Majstorović) – doktor pedagoških nauka (iz oblasti pedagogije sporta) i bivša profesionalna teniserka.

CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena realizacije kompletne obuke iznosi 5.000 RSD po učesniku.

Za tri ili više predavača iz istog kluba/ustanove popust.

TERMIN I MESTO REALIZACIJE, PRIJAVA

Obuka se realizuje u prostorijama centra “Faktor” (Laze Kostića 14; Novi Sad) ili u prostorijama kluba/ustanove po dogovoru.

Prijave i informacije : nsfaktor@gmail.com ili pozivom broja 060 300 555 2.