LOGOPED NOVI SAD

Faktor logoped Novi Sad – Logopedske usluge:

  • Prevencija poremećaja glasa, govora i jezika
  • Dijagnostika poremećaja glasa, govora i jezika
  • Stimulacija razvoja govora i jezika
  • Tretman jezičkih poremećaja
  • Tretman poremećaja izgovora glasova
  • Tretman poremećaja glasa (promuklost)
  • Tretman mucanja
  • Tretman poremećaja čitanja, pisanja i računanja
  • Savetodavni rad sa roditeljima

Životni moto:
“Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra”

DOC. DR MILA VESELINOVIĆ

Logoped

Životni moto:
“Duša se leči kada ste među decom”
– Fjodor Dostojevski

DANIJELA RAKIĆ GRUDIĆ

Logoped

Životni moto:
“Gde god postoji velika ljubav, uvek postoje čuda”
– Vila Karter

TAMARA MILENKOVIĆ

Diplomirani defektolog – logoped