Telefon: 060/ 300 555 2

Laze Kostića 14/3  Novi Sad

autorski program sportske psihologije

sportska psihologija Novi sad-
Upoznajte autorski program "FAKTOR"!!!

OSNOVNI CILJEVI:

  • Fokusiranje na lično postignuće i ciljeve
  • Učenje samoregulacije emocija (npr. prevazilaženje impulsivnog reagovanja)
  • Prepoznavanje okolnosti (ličnih i sredinskih) koje pojačavaju stres
  • Učenje startegija za prevazilaženje stresa, napetosti i anksioznosti
  • Prihvatanje samodiscipline kao preduslova uspeha · Individualizovani pristup detetu naspram njegovog bazičnog temperamenta
  • Optimizacija uticaja roditelja u odnosu na sport/umetnost sa ciljem postizanja maksimalnih rezultata

 

KOME JE NAMENJEN?

Namenjen je deci i adolescentima, kao i njihovim trenerima i roditeljima koje je upornost povela ka uspehu u bilo kom sportu ili grani umetnosti.

SPORTSKA PSIHOLOGIJA NOVI SAD - AUTORI PROGRAMA "FAKTOR":

Snežana Golić - Pedagog i koordinatorka programa.
Pedagog i koordinatorka programa.

Snežana Golić

Opširnije

Borka Malčić - Doktor pedagoških nauka
Doktor pedagoških nauka (iz oblasti pedagogije sporta) i bivša profesionalna teniserka.

Borka Malčić

Opširnije

Borka Malčić - Doktor pedagoških nauka
Doktor psiholoških nauka

Tatjana Krstić

Opširnije

SPORTSKA PSIHOLOGIJA -
AUTORSKI PROGRAM "FAKTOR"

  1. Psihološka procena deteta (intervju, standardizovani testovi i skale za procenu temperamentalnih karakteristika i osobina ličnosti, emocionalne stabilnosti, i motivacije za postignućem, nivo samostalnosti...)  
  2. Intervju i podrška roditeljima pri odabiru modela i intenziteta uticaja na razvoj deteta.   
  3. Intervjuisanje trenera, sa ciljem sticanja uvida u izbor metoda rada i procene nivoa ujednačenosti uticaja  trenera, roditelja i psihologa. 
  4. Objektivizacija  rezultata, prezentovanje roditeljima sa preporučenim programom podrške razvoju.