Telefon: 060/ 300 555 2
Laze Kostića 14/3  Novi Sad

RAZVOJNO savetovalište Novi Sad

Faktor - Razvojno savetovalište Novi Sad - Sadržaj rada :

  • Evidentiranje i aktivno praćenje dece s rizikom
  • Rane intervencije sa decom sa smetnjama razvoju
  • Sveobuhvatna procena razvoja i potreba deteta
  • Procena mogućnosti porodice i okruženja da zadovolje potrebe deteta
  • Izrada i sprovođenje individualnog plana intervencije za dete
  • Upućivanje dece na konsultativne preglede u specijalističke službe.

Rad sa mladima je po tipu individualnog razgovora i grupnog rada (radioničarski, tribine, predavanja, gostovanja u medijima: radio, TV i pisani mediji).

Životni moto:
"Što možeš danas, ne ostavljaj za sutra"

Mila Veselinović

Logoped

Životni moto:
"Svi imamo moć da organizujemo svoj život onako kako nam odgovara!"

RADA CRNOJAČKI

Diplomirani defektolog i magistar defektoloških nauka

Životni moto:
"Ko hoće nesto da učini, nađe način, Ko neće ništa da učini, nađe izgovor."
- Pablo Pikaso

TATJANA KRSTIĆ

Psiholog

Životni moto:
"Budi onaj koji ohrabruje; svet ima već dovoljno kritičara."

TATJANA KISIĆ

Diplomirani defektolog i magistar defektoloških nauka