PEDAGOG NOVI SAD

  • Usvanjanje vaspitnih metoda primerenih temeramentu deteta i roditelja.
  • Podizanje nivoa socijalizacije, osamostaljivanja, samopouzdanja deteta , kvaliteta komunikacije u porodici i sa vršnjacima…
  • Savladavanje tehnika efikasnog učenja i profesionalna orijentacija.

Životni moto:
“Moraš da očekuješ stvari od sebe, pre nego što ih uradiš”
– Majkl Džordan

SNEŽANA GOLIĆ

Diplomirani pedagog

Životni moto:
“Svi imamo moć da organizujemo svoj život onako kako nam odgovara!”

JELENA VIŠEKRUNA

Pedagog i psihoterapeut

Životni moto:
“Život je dovoljno kratak da bismo ga skraćivali lošim odnosima i neprijatnim emocijama.”

DANIJELA JOVANOVIĆ

Master pedagog

Životni moto:
“Budi ono što jesi, svet voli originale”

ZAGORKA MARINKOVIĆ

Pedagog

Životni moto:
“Mi ne možemo ništa da promenimo, sve dok to ne prihvatimo.”

VIŠNJA DIVILD ŽEŽELJ

Diplomirani pedagog i integrativni dečji psihoterapeut