Telefon: 060/ 300 555 2
Laze Kostića 14/3  Novi Sad

Predvidivost kao prioritet

Poslednjih godina naglašeno se piše i govori o uticaju porodice na razvoj deteta. Stručnjaci i roditelji slažu se samo u jednoj tački , a to je da je uticaj jak .

Roditelj ne sme zanemariti svoj prirodni osećaj za roditeljstvo, konačno smo i od dela stručnjaka dobili  tu potvrdu.

Znanje iz pedagogije i psihologije je najprimenljivije kada se shvati kao težnja, a ne kao forma koja mora biti zadovoljena.  Ljudi smo i ne bi smo smeli da zaličimo na kompjuterski program ni u jednom momentu života, a pogotovo ne  u odnosu sa decom.

Imam želju da  priču o poželjnom ponašanju u okviru porodice pojednostavim. Na nivou nauke možda je neozbiljno, ali kao smernica za zbunjenog roditelja može biti korisno.

Na prvih 10 mesta stavljam predvidivost. Dete vas mora poznavati i prepoznavati uzroke i posledice u međusobnom odnosu. Predvidivost podrazumeva  vasu psihičku stabilnost. Poželjno je i da razume, ali kao sasvim malo i neiskusno biće,  možda neće moći. Ponovo je dovoljno da budete predvidivi. Kasnije kada dete svesno ne poštuje dogovore, obećanja i ne ispunjava svoje obaveze ..opet je za psihu deteta važna predvidivost dešavanja.

Ako uspete da se približite pravednosti kao  specijalnom začinu u odnosu sa decom – deca će „platiti“ duplo.

U tome vidim suštinu svakog odnosa, ali ovaj je priznaćete najvažniji.

Pošto je toliko važan i ne krije se u glavi, već najdublje u vama i budi jake emocije,  dodajte još jednu stvar –  vreme za predomišljanje deteta. Pre ozbiljne reakcije na nezadovoljavajuće ponašanje deteta,  priuštite mu bar 5 minuta da se predomisli (naravno, ukoliko je dete na bezbednom). Za to vreme i vas će proći „žuta minuta“ i manje ćete se kajati.  Postavite sebi tih 5 minuta strpljenja kao obavezno. Često se situacija neće značajno promeniti.  Ako je neko uporan , a nije u pravu, snosiće posledice svoje nepromišljenosti. Zadatak roditeljstva je da „kopira“ životne situacije u kasnijem dobu i na taj način osposobi dete. Ovaj scenario se uklapa, šta god neko mislio o tome. Neizbežno je.

I sada najvažniji deo. Deca ne pamte kazne, zabrane i ograničenja ni upola koliko porodične rituale, praznike, pesmu, smeh avanture, maženja, priče, letovanja, zimovanja, igru, mirise, hranu….Nas kao ličnosti neuporedivo više formiraju lepi momenti. Kakvi su odnosi  u vašoj porodici kada je sve u redu? U gomili lepih trenutaka, nestaće oni kada smo bili „na ratnoj nozi“. Pa da vas podsetim – uživajte i stvarajte uspomene!

Autor: Snežana Golić, pedagog i koordinator Razvojnog centra „Faktor“

pedagogija, reč stručnjaka, roditeljstvo, snezana golic, vaspitanje