Priprema za veliki odmor i školu

Priprema za veliki odmor… i školu

Veliki je dan kada dete kreće u školu i dugačka je godina koja ima za cilj da se dete za školu pripremi i zainteresuje. Predškolski program ne priprema za natprosečnost, takmičenja, ostvarivanja zamišljenih ambicija rodbine. Ta godina ne sme biti prostor za takmičenje među decom, a još manje između roditelja i vrtića sa različitim programima. Najvažniji zadatak predškolskog programa je da dete zavoli saznanje. Ima predškolsko još važnih ciljeva, kao što je da se dete na odmoru između časova oseća prijatno. Šta je važnije? Priprema za čas ili priprema za odmor? Oba, ali ako moram da biram , biram odmor.


Autor Snežana Golić, koordinator razvojnog centra “Faktor”
za portal “Detinjarije”

Ceo tekst možete pročitati na sledećem linku:
Opširnije