SPECIJALISTA MEDICINSKE PSIHOLOGIJE TATJANA KISIĆ

TATJANA KISIĆ

„Budi onaj koji ohrabruje; svet ima već dovoljno kritičara.“

Specijalista medicinske psihologije

Tatjana Kisić je zaposlena u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine i ima 27 godina radnog staža. Udata je i ima jedno dete.