Telefon: 060/ 300 555 2
Laze Kostića 14/3  Novi Sad

Specijalista medicinske psihologije TATJANA Kisić

Psiholog Tatjana Krstić

TATJANA Kisić

"Budi onaj koji ohrabruje; svet ima već dovoljno kritičara."

Specijalista medicinske psihologije

Tatjana Kisić je zaposlena u Institutu za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine i ima 27 godina radnog staža. Udata je i ima jedno dete.