Telefon: 060/ 300 555 2
Laze Kostića 14/3  Novi Sad

PSIHOLOŠKO-PEDAGOŠKA OBUKA ZA TRENERE I PREDAVAČE

Zavolite svoj posao još više.

Predstavljamo Vam obuku koja ima za cilj da trenere i predavače upozna sa primenjivim znanjima iz oblasti psihologije i pedagogije, a koja mogu da usavrše njihov lični razvoj kao profesionalaca, a samim tim i njihovu uspešnost u radu.

Potreba za psihološko - pedagoškom obukom za trenere i predavače uočena je tokom višegodišnje analize problema sa kojima se treneri i predavači susreću u radu.

Saznaćete:

  • Kako da opustite / motivišete pre svega sebe, ali i decu sa kojim radite?
  • Kako da reagujete kada roditelj/dete odbija saradnju? Gde je granica? Ima li je?
  • Koliko je psihološko-pedagoški aspect bitan i neizostavan deo svakog treninga/takmičenja?
  • Na koje načine i u kojoj meri predavač/trener može da utiče na celokupan razvoj deteta?
  • Koliko je njihov uticaj na roditelje?
  • Fer plej na treningu/takmičenju i šta kada izostane?
  • Vaša uloga prilikom procesa oporavka nakon povrede.

...i naravno, tu nije kraj.

CILJ OBUKE

Cilj obuke je savladavanje psihološko-pedagoških znanja, koja mogu da olakšaju i značajno poboljšaju kvalitet rada i odnosa sa decom, mladima i njihovim roditeljima.

KOME JE OBUKA NAMENJENA

Obuka je namenjena svim odraslim osobama koje  rade sa decom i mladima, kao što su treneri, vaspitači, nastavnici, animatori...) , a žele da unaprede  svoje psihološko-pedagoške  veštine.

TEMATSKE CELINE OBUHVAĆENE OBUKOM

  • Ključni aspekti psihološkog treninga
  • Veštine komunikacije
  • Postignuće i uticaj na unutrašnju motivaciju

TRAJANJE OBUKE I PLAN REALIZACIJE SUSRETA

Obuka je jednodnevna, u trajanju od 7 časova (9:00 -16:00 h).

NAČIN RADA

Obuka se sprovodi u grupi do 10 učesnika.

Program je podeljen na tri tematske celine, koje se obrađuju interaktivno uz upoznavanje sa osnovnim potrebnim teorijskim smernicama.

PREDAVAČI – VODITELJI OBUKE

Dr Tatjana Krstić – doktor psiholoških nauka

Snežana Golić – pedagog i osnivač razvojnog centra “Faktor”

Borka Malčić (rođ.Majstorović) – doktor pedagoških nauka (iz oblasti pedagogije sporta) i bivša profesionalna teniserka.

CENA I NAČIN PLAĆANJA

Cena realizacije kompletne obuke iznosi 5.000 RSD po učesniku.

Za tri ili više trenera/ predavača iz istog kluba/ustanove popust.

TERMIN I MESTO REALIZACIJE, PRIJAVA

Obuka se realizuje u prostorijama centra “Faktor” (Laze Kostića 14; Novi Sad) ili u prostorijama ustanove po dogovoru.

Prijave i informacije  : nsfaktor@gmail.com ili pozivom broja 060 300 555 2.

 

Nadamo se uspešnoj saradnji!