PSIHOLOG-PSIHOTERAPEUT NOVI SAD

Psiholog – Procena osobina licnosti i sposobnosti u kontekstu opsteg psiholoskog funkcionisanja.

Psihoterapeut – Podrska u savladavanju životnih izazova u cilju postizanja psiholoskog napretka i blagostanja

Milica Okiljević Ćućuz
Životni moto:
“Znate, svi smo jedinstveni primerci nas samih koji će ikada postojati…kakva je to prilika!”

MILICA OKILJEVIĆ ĆUĆUZ

Diplomirani psiholog i transakcioni psihoterapeut

Životni moto:
“Mi ne možemo ništa da promenimo, sve dok to ne prihvatimo.”

VIŠNJA DIVILD ŽEŽELJ

Diplomirani pedagog i integrativni dečji psihoterapeut

Životni moto:
“Svi imamo moć da organizujemo svoj život onako kako nam odgovara!”

JELENA VIŠEKRUNA

Pedagog i psihoterapeut

Životni moto:
“Budi onaj koji ohrabruje; svet ima već dovoljno kritičara.”

TATJANA KISIĆ

Specijalista medicinske psihologije