DEFEKTOLOG

PROFESIONALNE KOMPETENCIJE:
 1. Procene razvoja sposobnosti i veština – podrazumevaju:
  • detekciju razvojnih teškoća,
  • utvrđivanje razvojnih potencijala i ograničenja,
  • određivanje specifičnosti, toka i prognoze razvoja i
  • formulisanje jasnih preporuka za tretman.
 2. Tretmani podrazumevaju skup metoda i tehnika; imaju za cilj:
  • podsticanje razvoja,
  • ublažavanje i otklanjanje uočenih teškoća direktnim delovanjem na ugrožene funkcije i
  • razvoj kompenzatorskih strategija.
   Radi se o tretmanima kognitivnih sposobnosti: tretman pažnje, pamćenja, perceptivnih funkcija, motoričkih sposobnosti – vežbe reedukacije psihomotorike, govorno-jezičkih sposobnosti, u oblasti akademskih veština – kognitivne strategije učenja, čitanje, pisanje i matematičke veštine i tretmanima adaptivnih veština (životnih i socijalnih).
 3. Rad sa roditeljima
  • Podrazumeva savetodavni rad na temu odgovarajućeg vaspitnog stila i vaspitnih postupaka i instruktivni rad u cilju edukovanja roditelja za rad u funkcionalnim situacijama.
POTREBU ZA OVOM VRSTOM RADA IMAJU:
 • deca koja nemaju problema, ali se razvijaju pod određenim rizikom za svaki sledeći segment razvoja,
 • deca sa teškoćama u učenju (zbog specifičnih smetnji u učenju ili problema u ponašanju i emocionalnom razvoju),
 • deca sa teškoćama u mentalnom razvoju (intelektualna ometenost, autistički spektar poremećaja, razvojni poremećaji pažnje i udružene smetnje),
 • deca sa poremećajima psihomotorike u užem smislu (hiperkinetično dete, dete sa tikovima).

Procene i tretmani odnose se na decu predškolskog i školskog uzrasta (osnovna i srednja škola i rano odraslo doba), od rane intervencije do ranog odraslog doba, a sprovode se u cilju optimalnog funkcionisanja u školskom i svakodnevnom životu.

Životni moto:
“Iznad svega, pre svega i uprkos svemu, UŽIVAJTE U RODITELJSTVU!”

RADA CRNOJAČKI

Diplomirani defektolog i magistar defektoloških nauka