Logoped Tamara Milenković

TAMARA MILENKOVIĆ

„Gde god postoji velika ljubav, uvek postoje čuda“ – Vila Karter

Tamara Milenković diplomirani defektolog – logoped osnovnu i Srednju medicinsku školu završila je u Leskovcu. Diplomirala je na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu 2011. godine, na smeru logopedija. Stažirala je u Zavodu za rehabilitaciju „Dr. Miroslav Zotović“ u Beogradu. Nakon zavrenih studija i osnovnog defektološkog staža posebno interesovanje pokazala je u radu sa osobama sa afazijom. Volontirala je u Ustanovi za decu i mlade „Sremčica“ u Beogradu. Završila je Master studije na Fakultetu za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju u Beogradu 2012. godine. U stalnom je radnom odnosu u Školi za osnovno i srednje obrazovanje „Milan Petrović“ sa domom učenika, u Novom Sadu od 2012. godine. Autor je stručnog rada „Dinamika oporavka govorno-jezičkih funkcija kod osoba sa konduktivnom afazijom“, sa kojim je učestvovala na Danima defektologa 2015. godine. Najznačajniji edukativni seminari koje je završila su:

  • „Opšta i specifična reedukacija psihomotorike sa opštom defktološkom dijagnostikom i relaksacija“ na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu;
  • „Montesori metod“ u ŠOSO „Milan Petrović“ u Novom Sadu;
  • „Zaštita i unapređenje zdravlja dece i odraslih“ na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu;
  • „Digitalna manipulacija“ na Kabinetu za glas, govor i sluh VERA u Beogradu;
  • „Mentalni poremećaji i poremećaji ponašanja u detinjstvu i mladosti“ na Institutu za mentalno zdravlje u Beogradu;
  • „Senzorna integracija“ seminar u ŠOSO „Milan Petrović“ u Novom Sadu;
  • „Building Block Activities of Movement Based Learning, inc for working with children and adults of all abilites“ u Specijalističkoj ordinaciji za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju „Vukov centar“ u Novom Sadu.