Pedagog Borka Malčić

BORKA MALČIĆ

„Samo onaj ko odustane, ne može da pobedi.“

Doktor pedagoških nauka

Borka Malčić (rođ. Majstorović) je rođena 05.06.1983. godine u Ljubljani. Osnovnu školu i gimnaziju je završila u Novom Sadu. Završila je osnovne akademske studije Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, kao i Fakultet za sport i turizam u Novom Sadu na smeru sport, nastavna grupa trener tenisa. Završila master studije Pedagogije na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu i master studije Menadžmenta u obrazovanju na Univerzitetu u Novom Sadu, Asocijacija centara za interdisciplinarne i multidisciplinarne studije i istraživanja. 2018.godine stekla je zvanje Doktor – pedagoške nauke. Doktorirala je na Odseku za Pedagogiju Filozofskog fakulteta u Novom Sadu sa prosečnom ocenom 10,00, a tema doktorske disertacije bila je: Korelati sportsko-rekreativnih interesovanja odraslih. Oblasti interesovanja su joj Pedagogija sporta i Andragogija. Objavila je 10 naučnih radova u prestižnim domaćim i međunarodnim naučnim časopisima.

Od 2005.godine bila je zaposlena kao sportski pedagog i teniski trener u Tenis klubu “Winner” iz Novog Sada, gde je radila sa decom uzrasta 6 do 16 godina. Kao trener, osvojila je sa igračicama Ekipno prvenstvo Srbije do 14 godina, deca sa kojom je radila bili su Državni prvaci i članovi reprezentacije uzrasta do 12 i 14 godina. Od 2012.godine radi kao saradnik u nastavi na Filozofskom fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za Pedagogiju. Od 2015.godine, zaposlena je kao asistent na Filozofskom Fakultetu u Novom Sadu, na Odseku za Pedagogiju.

Borka je bila profesionalna teniserka. Višestruki je prvak države, u kategorijama 14, 16 i 18 godina, bila je član Državne reprezentacije u svim kategorijama, kao i član Fed Cup selekcije 1999. godine. Bila je druga u Evropi do 16 godina (ETA) i među 50 u svetu do 18 godina (ITF). Učestvovala je na dva Grand Slam takmičenja. Dobitnica je povelje “Novosadski anđeli” 2000.godine.