MASTER PEDAGOG DANIJELA JOVANOVIĆ

DANIJELA JOVANOVIĆ

„Život je dovoljno kratak da bismo ga skraćivali lošim odnosima i neprijatnim emocijama.“

Master pedagog

Zaposlena sam u OŠ”Ivo Lola Ribar” u Novom Sadu gde radim na poslovima pedagoga škole već 18 godina. Škola je drugi dom svim učenicima i ima značajnu ulogu i u vaspitanju i oblikovanju ponašanja svakog pojedinca. Učenje i razvoj za život u grupi i kolektivu je deo svakodnevnog rada u školi. Socijalizacija započinje prvim danom života i njen razvoj se konstantno odvija tokom celog života čoveka. Dobro pripremljen pojedinac za zajednički život sa drugim ljudima znači i uspešan i zadovoljan pojedinac u svim sferama života.
Posebnu pažnju u radu poklanjam učenicima i njihovim osećajima i doživljajima koji ih vezuju za školu. Smatram da je veoma važno da se svi učenici u školi osećaju sigurno, opušteno i zadovoljno i da potpuno prirodno i spontano ispoljavaju svoje ponašanje. Naravno, ponašanje mora biti takvo da ne ugrožava, omalovažava niti na bilo koji način povređuje druge. Zato u svom neposrednom radu sa decom akcenat dajem upravo rešavanju konflikata, razvijanju objektivnog sagledavanja lične uloge u svakom konfliktu i negovanju razumevanja, tolerancije prema drugima.

Kroz međusobno uvažavanje i poštovanje jačamo jedni druge. Tako osnaženi i prihvaćeni možemo živeti život punim plućima i savladavati sve obaveze zadovoljni i ispunjeni pozitivnim osećanjima.
Život je dovoljno kratak da bismo ga skraćivali lošim odnosima i neprijatnim emocijama.